logo-unima

unigrand

Асоциация на куклените театри

АКТ-УНИМА,  БЪЛГАРИЯ

Български (България)English (United Kingdom)
УНИМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Кратка история

Кратка история

Историята на УНИМА

Хрониката на УНИМА - международният съюз на куклените творци - започва в Прага, Чехословакия, на 20ти Май 1929 г, по повод Петия Събор на Чешките Кукленици, събитие, на което са били поканени гости от България, Франция, Югославия, Германия, Австрия, Румъния и Съветския Съюз. В тази приятелска атмосфера се формира идеята да се основе международна организация на куклените творци.

УНИМА (UNion Internationale de la MArionnette) за кратко време прераства от малък приятелски кръг в световна организация. Забележително е, от гледна точка на история на културата, че УНИМА е първата международна структура в света на театъра.

Първите членове на УНИМА не успяват да поддържат своите срещи дълго време: след Прага следва конгрес в Париж също през 1929 г, след това още един в Лиеж през 1930 г., но следващият, в Любляна през 1933 г. е последният преди избухването на Втората Световна Война през 1939 г.. Но дори и войната не е в състояние да прекъсне контактите, които куклените творци са установили, въпреки че събиранията е трябвало да бъдат провеждани тайно, организирани по най-смел начин; те са били нужни за да се поддържат живи тези контакти. Военните години, "огненото изпитание" са всъщност проверка за неотстъпващата сила и солидарност, характерни за ранния период на УНИМА.

Едва през 1957 г. отново Чехите инициират първата следвоенна среща на УНИМА: на Конгрес в Прага дейността на УНИМА е подновена и събитието отбелязва края на "студената война", поне за куклените творци в следвоенния свят. УНИМА, от самото си начало винаги е била много необичайна организация: тя се е опитвала да прилага демократичните принципи, определени в нейния Статут без да губи своя добронамерен, хуманистичен характер; и все пак по този начин тя винаги е била способна да заеме решителна позиция за постигането на своите цели. Това никога не е било лесна задача, особено в Европа, разделена след 1945г. на Изток и Запад. Силата на УНИМА е била и ще продължи да бъде основана на способността и да стои над всички тези проблеми.

През шейсетте години едно ново поколение от членове на УНИМА въведе нови насоки в работата на УНИМА. Нов Устав и Правилник откриха път към създаване на Национални Центрове и Международни Комисии които да отговарят за разгръщането на различни страни от работата на УНИМА. По този начин, благодарение на своето развитие, УНИМА се превърна от група добри приятели в модерна и ефективна организация.
През 1980г. Конгресът се провежда за първи път извън Европа, във Вашингтон Ди Си, столицата на САЩ, а през 1988 е първият Конгрес в Азия - в три Японски града: Нагоя, Ида и Токио. Конгресът в Любляна през 1992г. внася корекции в Статута на УНИМА и предприемане на сериозни усилия за да се направи УНИМА жива и привлекателна за новите поколения практикуващи и привърженици. Част от плановете, изготвени от УНИМА включват предложения да се помага не само на желаещите да увеличат познанието си за кукления театър и професионалната си подготовка, но да се поощрява и партньорство в нови области, нуждаещи се от по-сериозно изследване, например, обучение, преподаване и терапия.

От осемдесетте години насам сме свидетели на една силна вълна от нови Центрове и членове във всички континенти извън Европа, а тези нови Центрове доведоха от своя страна до нови териториални групирания, например Азиатската и Латиноамериканската комисии, с цел да се улеснят комуникациите и разпределянето на новите отговорности.

След четиридесет години в Прага, УНИМА за първи път промени седалището си: Генералният Секретариат се премести във Варшава, Полша, където остана за осем години. След това, през 1980г. главната квартира се прехвърли в Шарлевил-Мезиер, Франция, известен вече като място на важни международни фестивали и, от 1980, дом не само за УНИМА, но и за Международният Куклен Институт [Institut International de la Marionnette]. Там Генералният Секретариат на УНИМА изпълнява своята дейност в обширен център, който редовно приютява посетители от цял свят.
От 1929 г. когато УНИМА е основана, до наши дни светът се е променил и същото важи за УНИМА. Сега тя е всепризната и уважавана световна организация. Сферата на дейности на УНИМА се е разширила в огромна степен. Значимостта на този факт се свързва и с далеч по-голямото значение, което се придава на кукления театър сега.

Днес куклата може да бъде открита във всеки жанр на изпълнителските изкуства, дори и в масовите медии като телевизията. Както театъра, филма, празника, ритуала, възпитанието и лекуването, както цялото изкуство, кукленият театър е средство за сближаване между хората и борба с нетолерантността и насилието.

Дългогодишната традиция на УНИМА не пречи на развитието и като динамична сила. Не трябва, обаче никога да се забравят хуманистичните принципи на всеобщо приятелство и разбиране, залегнали във встъпителните слова на нейната Конституция.
УНИМА носи отговорност не само за своите членове, но и за всички онези, чийто живот е бил обогатен от духа и красотата на куклата.

 

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information