logo-unima

unigrand

Асоциация на куклените театри

АКТ-УНИМА,  БЪЛГАРИЯ

Български (България)English (United Kingdom)
УНИМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Какво е УНИМА

Какво е УНИМА

ПРЕАМБЮЛ

УНИМА (Междунараден Съюз на Куклените Дейци) е международна неправителствена организация, обединяваща хора от цял свят, които допринасят за развитието на кукленото изкуство, с цел да използват това изкуство, в името на общочовешки ценности, като мир и взаимното разбирателство между хората, независимо от раса, политически, религиозни и културни различия в съответствие със зачитането на основните човешки права, посочени във Всеобщата Декларация за Човешките Права на Организацията на Обединените Нации на 10 декември, 1948 г.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Целта на УНИМА е да популяризира кукленото изкуство. Тази цел може да се постигне по следните начини:

1) Чрез насърчаване на контактите и обмена между кукленици от всички нации и континенти, като се използват всички възможни средства за комуникация;

2) Чрез организирането на конгреси, конференции, фестивали, изложби и конкурси, или чрез покровителство над тях;

3) Чрез подпомагане на членовете на организацията, в упражняването на техните демократични, синдикални, финансови и законови права в рамките на професионалната им дейност, и по-специално чрез препоръки или предложения до компетентните органи;

4) Чрез насърчаване на професионалното обучение;

5) Чрез разширяване на историческите, теоретични и научни изследвания;

6) Чрез поддържане живи традициите, както и насърчаване на обновлението на кукленото изкуство;

7) Като предлага кукленото изкуство, като средство за морално и естетическо възпитание;

8) С участието си в работата на международни организации със сходни цели.

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information