logo-unima

unigrand

Асоциация на куклените театри

АКТ-УНИМА,  БЪЛГАРИЯ

Български (България)English (United Kingdom)
УНИМА-БЪЛГАРИЯ Годишни доклади Годишен доклад за дейността на центъра 2012

Годишен доклад за дейността на центъра 2012

Д О К Л А Д
На АКТ – УНИМА, България
За дейността през 2012

В последните няколко години АКТ-УНИМА, България благодарение на високия професионализъм на Управителния Съвет си извоюва авторитета на сериозна и ангажирана с проблемите на кукленото изкуство организация. Много често тя е търсен от Правителството партньор при решаване на важни проблеми, свързани с провеждащите се в момента в страната ни реформи по синхронизиране на Българското законодателство с това на страните членки на Европейския съюз.На годишно Общо събрание проведено след Конгреса на УНИМА в Ченгду – Китай бе избран нов Управителен съвет в състав:

1. Г-н Петър Пашов – Председател
2. Г-жа Катя Петрова – Заместник председател
3. Г-н Дарин Петков
4. Г-н Виктор Бойчев
5. Г-н Димитър Димитров
6. Г-жа Христина Арсенова - международен съветник /консул/
7. Г-н Иван Райков – национален секретар и международен съветник /консул/

Официалния адрес на асоциацията е:
AKT-УНИМА, ?c.hd,rs
Ул. “Генерал Гурко” 14 , София – 1000 , България
Телефон и Факс: +359 2 987 72 88
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ЧЛЕНСТВО

Към настоящия момент броя на членовете е 115, като в това число влизат почти всички Държавни и Общински театри с артистичните си трупи, както и индивидуални членове. Тревожен е факта, че се забелязва тенденция, към намаляне броя на членовете. Това е повод за сериозен анализ на ситуацията и набелязване на мерки за запазване на членската маса.

ФЕСТИВАЛИ

В България се провеждат множество Международни и Национални фестивали, като голяма част от тях са подпомагани от държавата в лицето на Министерството на Културата и Общините. АКТ – УНИМА, България взе решение да подкрепя четири от тях, ориентирани специално към кукленото изкуство и доказали с времето своя престиж и значимост.

1. "ЗЛАТНИЯТ ДЕЛФИН" - Международен Куклен Фестивал провеждащ се на всеки три години от 1 до 6 Октомври във Върна
2. "ПАНАИР НА КУКЛИТЕ" – Международин Фестивал за Уличен и Куклен Театър - биенале, провеждащ се от 17 до 22 Септември в София
3. "ПИЕРО" – Международен Куклено-театрален Фестивал за - биенале, провеждащ се от 24 до 29 Септември в Стара Загора
4. "ДВАМА СА МАЛКО, ТРИМА СА МНОГО" – Международен Фестивал за Камерни Форми – биенале, провеждащ се в началото на Септември в Пловдив

ДИСКУСИИ И ТЕОРЕТИЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

След Конгреса в Ченгду, Китай, нашия център организира дискусия относно резултатите от Конгреса, и неуспешната кандидатура на София за град домакин на следващото заседание на Съвета през 2014 г. Конференцията се проведе в рамките на Международния фестивал за Куклено Изкуство ПАНАИР НА КУКЛИТЕ в София и на него присъстваха както членове на бившия екзекутивен комитет на УНИМА в лицето на г-жа Ливия Крофлин, така и членове на новоизбрания – Ида Хледикова. Набелязани бяха мерки за активизиране на международната дейност на Българския център на УНИМА и по-тясно сътрудничество с центровете на други страни от Източна Европа.

През 2013 по време на Международния фестивал за възрастни „Пиеро” в Стара Загора ще бъде отбелязана 50 годишнината от създаването на Българския център на УНИМА. Наред с това, в рамките на фестивала ще се състои и годишната среща на женската комисия.

СВЕТОВЕН ДЕН НА КУКЛЕНОТО ИЗКУСТВО

През 2012 г. режисьорската колегия връчи за 4-ти път наградата за млад актьор „СИВИНА” /на името на прочута куклена фамилия в нашата страна/. Наградата се присъжда всяка година на 21 март – Световния ден на кукленото изкуство.

Друга инициатива на АКТ-УНИМА, България е Специалната награда на нашия център за цялостен принос в областта на кукленото изкуство, давана всяка година на официална церемония, организирана от Съюза на Артистите в България на 27 март – Международния ден на театъра.

СПИСАНИЕ И ПУБЛИКАЦИИ

Поради постоянен недостиг на финансови средства за сега списанието за куклено изкуство КУКЛАРК излиза един път годишно. Амбициите ни, като издатели е в следващите години да направим списанието по-комуникативно, като намерим възможност по-голяма част от статиите да бъдат преведени на Английски език. По този начин списанието би достигнало до повече читатели в чужбина и ще запознае повече хора със състоянието и проблемите на Българското куклено изкуство.
Анализирайки състоянието на съвременното куклено изкуство в България, бихме могли да кажем, че въпреки сериозните проблеми Българският куклен театър е жив, изпълнен с енергия и огромен творчески потенциал.

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information