logo-unima

unigrand

Асоциация на куклените театри

АКТ-УНИМА,  БЪЛГАРИЯ

Български (България)English (United Kingdom)

Обучение

Актьорство, режисура и сценография за куклен театър

Катедра „Актьорство, режисура и сценография за куклен театър” (АРСКТ) към Националната Академия за Театрално и Филмово изкуство (НАТФИЗ) е основана през 1962 г. с водещото участие на арх. Иван Цонев, проф. Атанас Илков и проф. Николина Георгиева, които поставят началото на професионалнато обучение по куклено изкуство в България. Днес преподавателският състав включва едни от най-добрите български куклени актьори, режисьори и сценографи, доказали безспорния си талант и професионализъм в страната и чужбина.

Професионалното формиране на кадри оказва сериозно влияние върху развитието на българското куклено изкуство, за неговото популяризиране, модернизиране и утвърждаване у нас и по света. Тук са се обучавали и студенти от различни страни, които с успех представят достиженията на българската куклена школа в Европа, Азия, Африка и Америка.
Практическите дисциплини са тясно профилирани за отделните специалности, но в процеса на обучението се раждат съвместни продукции, които могат да бъдат видени в изпитните работи на студентите.

Основната цел на обучението е професионалното овладяване на теоретичните познания и специализирани практически умения, за да могат студентите да реализират духовния си потенциал в сферата на кукленото изкуство.
Катедра АРСКТ е една от малкото куклено-театрални школи в света, където се преподава комплексно обучение по съвременно куклено изкуство.

Актьорство за куклен театър

Мисия – Целта на обучението е да формира творчески личности с високо професионално майсторство, с индивидуален творчески почерк и изграден метод за създаване на сценически образ чрез кукла. Усилията са насочени към изграждането на професионален творчески метод за работа над ролята, обединяващ изразните възможности на актьора и куклата.
Основана – 1962 г.
Форма на обучение – Редовно
Образователна степен – Бакалавър
Дипломиране – Обучението завършва със създаване на сценически образ с кукла в дипломните спектакли на Учебен куклен театър.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър“, с професионална квалификация “Актьор за куклен театър“. Те могат да се реализират в различни куклено-театрални формации, в радиото и телевизията, като аниматори в развлекателни програми, ръководители на школи, студии, курсове за куклен театър и др., както и да продължат своето образование в образователно-квалификационна степен “Магистър” .

Режисура за куклен театър

Мисия – Целта на обучението е да формира творчески личности, развиващи способностите си за изграждане на спектакли чрез богатите изразни възможности на куклата, актьора и синтеза актьор-кукла.
Основана – 1972 г.
Форма на обучение – Редовно
Образователна степен – Бакалавър
Дипломиране – По време на обучението си студентите поставят куклени спектакли от различни жанрове. Работят в тясно сътрудничество със студенти от специалностите актьорство и сценография за куклен театър през цялото време на следването си.

Обучението завършва с постановка на спектакъл в професионален театър и представяне на режисьорска книга и писмена и устна защита.

Сценография за куклен театър

Мисия – Основна цел на обучението е изграждането на специалисти в областта на сценография за куклен театър, ярки творчески личности с модерно светоусещане, овладели съвременните методи на сценографията, необходими за създаването на спектакъла с помощта на изразните средства на куклата и в своеобразния синтез актьор – кукла.
Основана – 1992 г.
Форма на обучение – Редовно
Образователна степен – Бакалавър
Дипломиране – По време на обучението си студентите изпълняват различни задачи свързани със сценографско оформление на различни куклено театрални форми и жанрове. Работят в сътрудничество с актьорските и режисьорски класове.

Обучението завършва с реализиране на сценографски проект в професионален театър и представяне на писмена защита.

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information